Disclaimer

De Nummerspecialist

Uitsluiting bedrijfsaansprakelijkheid
Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en De nummerspecialist deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Tarieven kunnen indicatief zijn. Voorwaarden en tarieven kunnen aan verandering onderhevig zijn. De nummerspecialist aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website of mobiele site komen toe aan De nummerspecialist of aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Informatie van derden
De nummerspecialist is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten, afbeeldingen en/of hyperlinks.

Scroll naar top